गोंडी गीत : अयो दानि नानो निम् नानो निमायो ....

ग्राम-चीपुरपाड, पंचायत-पेदरायगूडेम, तहसील-कुकुनूर, जिला-पच्छिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) से मदिवी कुमारी एक गोंडी गीत सुना रही हैं :
अयो दानि नानो निम् नानो निमायो
रेपोपाड मुते मिन्ते निम् दादा निमायो
निमवय दादा दा दा निम् दादा निमायो
बाड़ा इन्ना बोल्लितीना दादा निम् दादा निमायो
यायो दानी दादा निम् दादा निमायो
निमवय दादा दा दा निम् दादा निमायो...

Posted on: Oct 10, 2019. Tags: ANDHRA PRADESH GONDI SONG WEST GODAVARI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download