सुनव-सुनव ऐ भारत वासी, भारत ला स्वच्छ बनाना है...स्वच्छता गीत

ग्राम-दलमोहली, पोस्ट-निमरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से राजेन्द्र सरौटी एक स्वच्छता के गीत सुना रहा है:
सुनव-सुनव ऐ भारत वासी-
भारत ला स्वच्छ बनाना है-
गाँव-गाँव और गली-गली मा-
सब्बो झन ला बताना है-
सुनव-सुनव ऐ भारत वासी-
भारत ला स्वच्छ बनाना है...

Posted on: May 23, 2019. Tags: BILASPUR CG RAJENDRA SARAUTI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download