झुलिया मा झूले मोर संबलपुर समलाई...देवी भजन-

खुटनपारा, ग्राम पंचायत-शारदापुर, पोस्ट-सुलसुली, जिला-बलरामपुर (छत्तीसगढ़) से मिहीलाल एक देवी भजन सुना रहे हैं :
झुलिया मा झूले मोर संबलपुर समलाई-
गोदना गोडवे मोर डोंगरगढ़ बमलाई-
लाली चुनर ओढ़ आई रे दाई-
सरगुजा ले मोर महामाई रे दाई-
झुलिया मा झूले मोर संबलपुर समलाई-
गोदना गोडवे मोर डोंगरगढ़ बमलाई...

Posted on: Apr 04, 2019. Tags: BALRAMPUR CG MIHILAL SONG

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download